Bán cây giống Keo lai giâm hom

  • Thread starter Tưởng Quang Vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tưởng Quang Vinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tưởng Quang Vinh
- Địa chỉ: KP5 Thị trấn Trảng Bom -Đồng Nai
- Tel, Fax: 094 8625029 ::: FaX 0913 941753
- email: vinhdhln2@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong>Cơ sở c&acirc;y giống Vinh Phương</strong> chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại giống c&acirc;y keo lai gi&acirc;m hom chất lượng cao thuộc c&aacute;c d&ograve;ng: TB01; TB03; TB05; TB11; BV10; BV16; BV32.</p><p>Địa điểm sản xuất: <strong>Tại Cơ sở 2 Trường Đại học L&acirc;m nghiệp</strong> </p><p>Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bom- Đồng Nai.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu trồng rừng xin li&ecirc;n hệ:</p><p>ĐT: 0613 866415;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 094 8625029 ; 0913 941753</p><p>Email: <a href="mailto:vinhdhln2@yahoo.com.vn">vinhdhln2@yahoo.com.vn</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx