Bán Cây Giống: Long Não - Sao Đen - Muồng Hoàng Yến - Bàng Đài Loan- Cọ

#1
Long Não:6^:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

[FONT=.VnTime]Gi
ống Sao Đen:6^:<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]
[/FONT]

[/FONT]
Cây Bàng Đài Loan:6^:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>.Cây Cọ:6^:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CÂY NGUYÊN LIỆU TAM ĐẢO<o:p></o:p>
Địa Chỉ: Khu 4 - Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc<o:p></o:p>
ĐT: 0211.2467.567 – 0982.709.709<o:p></o:p>
Email : vuonuomtamdao@gmail.com