Bán Cây giống Mắc ca

  • Thread starter Nguyen Hữu Hiển
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Hữu Hiển

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Hữu Hiển
- Địa chỉ: Ea Tiêu
- Tel, Fax: 0913 466817, 0983 466817
- email: Giogmquan@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y giống Mắc ca thwcj sinh v&agrave; gh&eacute;p đảm bảo chất lượng cao, được tư vấn đầy đủ kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm. Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số ĐT: 0913 466817 v&agrave; 0983 466817 hoặc 094 3108631.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top