Bán cây giống mắc ca

  • Thread starter Công ty vinamaca
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty vinamaca

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty vinamaca
- Địa chỉ: 109 Mai Hắc Đế TP Buôn Ma Thuật
- Tel, Fax: 0904042639, 0438642670 ::: FaX
- email: hoehoang2@gmail.com
================================

<p>&nbsp;Mấy năm nay Cty vinamaca chuy&ecirc;n cung cấp giống c&acirc;y mac ca &Uacute;c cho c&aacute;c&nbsp;c&ocirc;ng ty&nbsp;v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n ở miền bắc v&agrave; miền trung. Hai năm nay Cty&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng th&ecirc;m 5 vườn ươm lớn (với sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia &Uacute;c) cho mục đ&iacute;nh trồng rừng macca của Cty v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c macca để đạt năng suất v&agrave; hiệu quả cao nhất.</p><p>Đ/c: 109 Mai Hắc Đế TP Bu&ocirc;n Ma Thuật- Đăklak. Đt: 0904042639( a Ph&uacute;c) 0438642670 (GS Ho&agrave;ng H&ograve;e)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top