Bán cây gỗ sưa của nhà trồng

  • Thread starter nhanongvp
  • Ngày gửi
N

nhanongvp

Lữ khách
#1
Bán cây gỗ sưa do nhà trồng từ năm 1997 có thông tin như trong ảnh. Ai có nhu cầu mua liên hệ số điện thoại 01688 225 886.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1099.photobucket.com%2Falbums%2Fg391%2Fprochiko2%2FHinh0052.jpg&hash=8e6899781484b74ef1645f8f851d0144

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1099.photobucket.com%2Falbums%2Fg391%2Fprochiko2%2FHinh0048.jpg&hash=559b1199ea9312a2dd6231887324621a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1099.photobucket.com%2Falbums%2Fg391%2Fprochiko2%2FHinh0049.jpg&hash=6617f94609aea6d2e5a8d0103be83c5d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1099.photobucket.com%2Falbums%2Fg391%2Fprochiko2%2FHinh0051.jpg&hash=b99c9a2d43c2aca8be3f02d4c121f62e
 

Đối tácTop