BÁN CÂY GỐNG NGÂN HẠNH, NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 091 839 66 99
- email: caycanhhanoi@gmail.com
================================

<p><strong><font color="#00ff00" size="2">T&Ocirc;I ĐANG C&Oacute; C&Acirc;Y GIỐNG <u><font size="3">NG&Acirc;N HẠNH</font></u> NHẬP KHẨU TỪ H&Agrave;N QUỐC, BẠN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N LẠC V&Oacute;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I: Tel: 0918396699</font></strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top