Bán cây hoa mai tuyệt đẹp cho xuân 2011

  • Thread starter maihoai238
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

maihoai238

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: maihoai238
- Địa chỉ: 37 Ba Vì, Tân Bình, HCM
- Tel, Fax: 0985 727 585 ::: FaX
- email: maihoai238@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh c&oacute; người bạn ở Tiền Giang c&oacute; rất nhiều chậu hoa mai tuyệt đẹp. Tết năm 2010 về xem l&agrave; thấy m&ecirc;. H&ocirc;m nay n&oacute; quyết định tiễn một em đặc biệt nhất trong số đ&oacute; cho đại gia n&agrave;o c&oacute; hứng th&uacute; m&agrave; sưu tầm về chưng cho m&ugrave;a xu&acirc;n mới 2011 n&egrave;. <br /> <br /> Em n&oacute; l&agrave; gốc rin ko gh&eacute;p nối v&agrave; tồn tại tr&ecirc;n 100 năm rồi nh&eacute;<br /> <br /> <strong><font color="Red">Gi&aacute; tiễn em n&oacute; đi l&agrave;: <font color="Blue">1.2 tỷ</font> <font color="Green">(C&oacute; đại gia đ&atilde; trả em n&oacute; l&agrave; 700tr nhưng vẫn chưa b&aacute;n)</font></font></strong><br /> <br /> <font color="Green"><strong>Li&ecirc;n hệ: 0985 727 585</strong></font></p><p>Yahoo: mattroiphuongdong_85</p><p>Email: maihoai238@gmail.com</p><p><br /> ĐC xem c&acirc;y tại Tiền Giang (C&aacute;ch TP Mỹ Tho 5km)<br /> <br /> Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh mới chụp ng&agrave;y 04.09.2010 trong chuyến đi du lịch Tiền Giang n&egrave;. hihi<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1103"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c83775b56281.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1104"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c837785b2e20.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1105"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c8377bcecc6c.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1106"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c8377d999093.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1107"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c8377f50cee6.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1108"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c83781740553.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://www.tocdo.vn/vbimghost.php?do=displayimg&amp;imgid=1109"><img border="0" src="http://www.tocdo.vn/imagehosting/thum_14c837831260f0.jpg" /></a></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none" id="TixyyLink"><br /><br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top