bán cây hương ,[chồn hương , chồn vòi hương ] giống

  • Thread starter trancongquy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trancongquy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trancongquy
- Địa chỉ: thanh chương - nghệ an
- Tel, Fax: ::: FaX 0383926627 .d đ . 0988571057
- email: trancongquy@gmail.com
================================

<p>Gia đinh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n giống c&acirc;y hương , cầy v&ograve;i hương ,đủ c&aacute;c loại lớn b&eacute; ,c&oacute; giấy tờ đầy đủ .nhưng số lượng c&oacute; hạn . ai c&oacute; sở th&iacute;ch nu&ocirc;i loại th&uacute; mới n&agrave;y hảy li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i . ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giao con giống tại nha trong phạm vi 300km . c&oacute; hướng dẫn kỹ thuật xd chuồng ,kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm .h&atilde;y li&ecirc;n hệ số đt&nbsp; 0383926627 . dd 0988571057 &nbsp;h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top