Bán cầy Hương Giống, chim trỉ đỏ, gà tre thái

  • Thread starter gaquihiem
  • Ngày gửi
G

gaquihiem

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mai hoang nam
- Địa chỉ: BInh Duong
- Tel, Fax: 0977044714 ::: FaX
- email: quocvietdailong@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="4">B&aacute;n chim Trỉ Đỏ, Cầy hương c&oacute; giấy tờ hợp lệ, G&agrave; tre th&aacute;i, G&agrave; Chuối Tuyết, g&agrave; nhạn, g&agrave; v&agrave;ng t&agrave;u th&aacute;i số lượng lớn li&ecirc;n hệ anh NAm 0949458208 hoặc 0977044714</font></p>
 

Top