Bán Cây Lô Hội (Nha Đam)

  • Thread starter Huỳnh KhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Khương

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Khương
- Địa chỉ: 89/44/8, Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM (Chi Nhánh tại Ninh Thuận)
- Tel, Fax: 08 38 143 609 - 0169 4 63 64 63
- email: khuonginfo@gmail.com
================================

<p><font size="3">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c ti&ecirc;u thụ c&acirc;y &quot; L&ocirc; Hội &quot; hay c&ograve;n gọi l&agrave; c&acirc;y &quot; Nha Dam &quot;. Trong l&uacute;c t&igrave;m những nơi c&acirc;n ti&ecirc;u thụ với số lượng lớn, 1 th&aacute;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i thu hoạch khoảng hơn 10 tấn &quot; L&ocirc; Hội &quot; hay c&ograve;n gọi l&agrave; c&acirc;y &quot; L&ocirc; Hội &quot;.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ di tr&igrave; số lượng n&agrave;y quanh năm v&agrave; đảm bảo cung ứng đủ số lượng cho những Doanh Nghiệp n&agrave;o cần ti&ecirc;u thụ c&acirc;y n&agrave;y với số lượng lớn.Rất mong được sư gi&uacute;p đỡ nhiệt t&igrave;nh của anh em nh&agrave; n&ocirc;ng.<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang trồng loại c&acirc;y n&agrave;y với số lượng lớn tại tỉnh Ninh Thuận Th&agrave;nh Phố Phan Rang Th&aacute;p Ch&agrave;m.Mua thu hoạch đ&atilde; đến.Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cần t&igrave;m đối t&aacute;c.<br /> Gi&aacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n chỉ từ 1.900 đến 2.300 đ/kg (t&ugrave;y theo loại) <br /> Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số: </font></p><p><font size="3">điện thoại:<strong>(08) 38 143 609 Hoặc Hotline: 0169 4 63 64 63 - 0168 4 331 947</strong><br /> Th&acirc;n &aacute;i ch&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; n&ocirc;ng!!!!</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top