Bán cây Long- huynh đệ già khú đế

ledinhcan

Lữ khách
#1
Cây lên đá rồi, trồng chậu được 30 năm- già mốc
Giá rẻ hữu nghị 19 triệu
phone: 0915005563 gặp Định Thanh Hóa
Mạt trước

Mặt sau


Bệ:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx