Bán cây Long Não và Mai Chiếu Thủy

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Phú Quới, Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang
- Tel, Fax: 0733894059 (Mr. Thoại) ::: FaX
- email: victorvn02@yahoo.com
================================

<p>Cần b&aacute;n số lượng lớn c&acirc;y Long N&atilde;o hiện đang trồng ở Tiền Giang số lượng: </p><p>400 c&acirc;y 1,5m gi&aacute; 50.000/c&acirc;y</p><p>600 c&acirc;y 2m gi&aacute; 80.000/c&acirc;y <br /></p><p>Mai Chiếu Thủy 30 c&acirc;y chiều cao 1,8m gi&aacute; 1tr/c&acirc;y</p><p>C&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; như cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0907309279 (Mr. Thắng) <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top