Bán cây mai vàng 150 cánh và 1 gốc khế

  • Thread starter maivang150
  • Ngày gửi
maivang150

maivang150

Thành viên mới
#1
<p>&nbsp;</p><p><font size="3">Cần b&aacute;n Mai V&agrave;ng c&oacute; 150 c&aacute;nh, gi&ocirc;ng Bến Tre v&agrave; 1 Gốc khế.<br /></font></p><p><font size="3">C&acirc;y cao 3m.t&aacute;n r&ocirc;ng 3m. </font></p><p><font size="3">Ho&agrave;nh gốc : 40cm </font></p><p><font size="3">Đặt điểm :</font></p><p><font size="3">Giống mai n&agrave;y kh&ocirc;ng sợ lạnh, nhiệt độ 20 oC hoa vẫn nở b&igrave;nh thường.</font></p><p><font size="3">Hoa c&oacute; 150 c&aacute;nh, nở th&agrave;nh từng tầng, nở 12 ng&agrave;y mới hết một&nbsp; hoa, trời lạnh c&oacute; thể nở k&eacute;o d&agrave;i l&acirc;u hơn.</font></p><p><font size="3">C&acirc;y đang trồng dưới đất.</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; 80.000.000dong.<br /></font></p><p><font size="3">Gốc khuế gi&aacute; 5 000 000d <br /></font></p><p><font size="3">li&ecirc;n hệ : 0907300765 Mr Trung</font></p><p><font size="3">anthonytrung1808@yahoo.com.</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ánh Trung
- Địa chỉ: Châu Thành, Bến Tre
- Tel, Fax: 0907300765 ::: FaX : 08 38272954
- email: anthonytrung1808@yahoo.com
 

T

Tan go cong

Thành viên mới
#2
bạn à. Chém gió vừa thôi. mai 150 cánh chưa tới 4 ngày đã rụng rồi. Nhà mình có vài cây nè.
 
maivang150

maivang150

Thành viên mới
#3
Mai vàng 150 cánh

bạn à. Chém gió vừa thôi. mai 150 cánh chưa tới 4 ngày đã rụng rồi. Nhà mình có vài cây nè.
Chắc mai nhà bác mới ghép vài năm nên mới bị như vậy. Mai 150 cánh nếu ghép chưa được 7 năm thì hoa sẽ rụng rất nhiều trước khi nở nữa là. Bác ráng chờ đủ 10 năm thì sẽ rõ. Hoa nở hết các tầng lâu lắm đó.

bạn à. Chém gió vừa thôi. mai 150 cánh chưa tới 4 ngày đã rụng rồi. Nhà mình có vài cây nè.
Chắc mai nhà bác mới ghép vài năm nên mới bị như vậy. Mai 150 cánh nếu ghép chưa được 7 năm thì hoa sẽ rụng rất nhiều trước khi nở nữa là. Bác ráng chờ đủ 10 năm thì sẽ rõ. Hoa nở hết các tầng lâu lắm đó.

--------

Chắc mai nhà bác mới ghép vài năm nên mới bị như vậy. Mai 150 cánh nếu ghép chưa được 7 năm thì hoa sẽ rụng rất nhiều trước khi nở nữa là. Bác ráng chờ đủ 10 năm thì sẽ rõ. Hoa nở hết các tầng lâu lắm đó.
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upanh.com%2Fhoamai1_upanh%2Fv%2F3bl2dw2haw.htm%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ftc5.upanh.com%2Fthumbpic%2F25.611.32777874.UiD0%2Fhoamai1.120x1.png&hash=b889059f2a8c07d6365376b9720d6619
[/URL][/IMG]

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upanh.com%2Fhoamai3_upanh%2Fv%2Fbblbewdx1g.htm%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ftc9.upanh.com%2Fthumbpic%2F25.611.32778028.cAh0%2Fhoamai3.120x1.png&hash=9569f088f3b0a3025b93c89298dcd617
[/URL][/IMG]

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upanh.com%2Fmai5_upanh%2Fv%2F5bl37wcg2q.htm%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ftc1.upanh.com%2Fthumbpic%2F25.611.32778150.o8A0%2Fmai5.120x1.png&hash=208678ed0c30f084ed5e3fa32ad5d90a
[/URL][/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upanh.com%2Fmai1502_upanh%2Fv%2Fabl8fw7k2p.htm%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ftc2.upanh.com%2Fthumbpic%2F25.611.32778191.7Rw0%2Fmai1502.120x1.png&hash=1b4d5bc3f16f0843a9c5b3d15332454b
[/URL][/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upanh.com%2Fmai15022_upanh%2Fv%2Fdbl24g0aci.htm%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ftc5.upanh.com%2Fthumbpic%2F25.611.32778284.bxG0%2Fmai15022.120x1.png&hash=d4b23d55696a38355704bf462e16508b
[/URL][/IMG]
 
Last edited:
B

bombombom456

Guest
#4
Chắc mai nhà bác mới ghép vài năm nên mới bị như vậy. Mai 150 cánh nếu ghép chưa được 7 năm thì hoa sẽ rụng rất nhiều trước khi nở nữa là. Bác ráng chờ đủ 10 năm thì sẽ rõ. Hoa nở hết các tầng lâu lắm đó.Chắc mai nhà bác mới ghép vài năm nên mới bị như vậy. Mai 150 cánh nếu ghép chưa được 7 năm thì hoa sẽ rụng rất nhiều trước khi nở nữa là. Bác ráng chờ đủ 10 năm thì sẽ rõ. Hoa nở hết các tầng lâu lắm đó.
Bác chém gió quá. Mai này em có những gốc gần 20 năm mà đậu bông không quá 4 ngày lấy đâu ra 12 ngày.
 
maivang150

maivang150

Thành viên mới
#5
Vậy thì bác phải xem lại cách chăm sóc vườn cây của bác đi.

Bác chém gió quá. Mai này em có những gốc gần 20 năm mà đậu bông không quá 4 ngày lấy đâu ra 12 ngày.
Yêu hoa chớ để hoa tàn. Phải chăm sóc cho kỹ. Nhà bác chắc không có cây mai 150 cánh nào đâu, vì mai thường cũng nở được 3 ngày rồi!
 

Đối tác


Top