Bán cây mai vàng 54năm tuổi, đang ra bông đúng dịp tết, góc to, cao3m

#1
<p>B&aacute;n <strong>c&acirc;y mai v&agrave;ng 54năm tuổi, đang ra b&ocirc;ng đ&uacute;ng dịp tết, g&oacute;c to, cao3m</strong></p><p><strong>Gi&aacute;: 80,000,000đ</strong>. Điện thoại: 0907157709 hoặc 01222609528 (chị Yến)<img width="1023" height="767" style="width: 1023px; height: 767px" src="http://i1254.photobucket.com/albums/hh615/lamhoangnhu/maitet.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lam hoang nhu
- Địa chỉ: kien giang
- Điện thoại: 0907157709 - Fax: 01222609528
- email: lamhoangnhu@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx