bán cây mai

mimosa150106

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mimosa150106
- Địa chỉ: bình thủy - Cần Thơ
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>cần b&aacute;n &gt; 1000 c&acirc;y mai cao &gt;50cm, rất th&iacute;ch hợp để l&agrave;m gốc gh&eacute;p, gi&aacute; 5000-7000 đồng/c&acirc;y (m&igrave;nh kh&ocirc;ng biết up h&igrave;nh)</p><p>ĐT: 0944.412078</p>
 
Back
Top