bán cây muồng hoàng yến , cỏ và cây hàng riềm

  • Thread starter CAY CANH GIA HUY
  • Ngày gửi
C

CAY CANH GIA HUY

Guest
#1
<p><font size="4">-</font> <font size="4">b&aacute;n c&acirc;y muồng ho&agrave;ng yến , c&acirc;y b&agrave;ng đ&agrave;i loan ,c&acirc;y hoa so đo cam.</font></p><p><font size="4">- b&aacute;n cỏ v&agrave; c&acirc;y h&agrave;ng riềm , c&acirc;y l&aacute; m&agrave;u c&aacute;c loại ,</font></p><p><font size="4">- hoa c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại , hoa giống...</font> <br /></p><p><font size="4">- li&ecirc;n hệ đt : <strong>0935 96 85 85 . 0985 01 04 06&nbsp;</strong></font></p><p>- <font size="4"><strong>mail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : caycanhgiahuyth@gmail.com</strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY CẢNH GIA HUY
- Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
- Điện thoại: 0985010406 - Fax: 0935 96 85 85
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com
 

Đối tácTop