Bán cây Nguyệt quế già

  • Thread starter coconus
  • Ngày gửi
coconus

coconus

Thành viên mới
#1
Vì không có điều kiện chăm sóc nên mình bán cây Nguyệt quế già, laoi lá nhỏ, thân hơi xoắn.
1. tuổi ngoài 30 năm
2. Hoành gốc 80 cm
3. tán cao 5m
4. tán rộng 5m
5. Dáng bay

Cây Nguyệt quế này có tán rất rộng ra hoa nhiều, sức sống rất mạnh mẽ.

Các bạn quan tâm xin hãy liên lac qua sô: 0902.374790, gặp A.Ân

 

Last edited:
Trannguyen2015

Trannguyen2015

Thành viên mới
#2
Vì không có điều kiện chăm sóc nên mình bán cây Nguyệt quế già, laoi lá nhỏ, thân hơi xoắn.
1. tuổi ngoài 30 năm
2. Hoành gốc 80 cm
3. tán cao 5m
4. tán rộng 5m
5. Dáng bay

Cây Nguyệt quế này có tán rất rộng ra hoa nhiều, sức sống rất mạnh mẽ.

Các bạn quan tâm xin hãy liên lac qua sô: 0902.374790, gặp A.Ân

Cây còn K bác
 

Đối tác


Top