Bán cây Sanh cổ đẹp

#1
Nhà vườn Hoàng Long - Đc: Thôn Bằng Cục - Ngọc Châu - Tân Yên - Bắc Giang chuyên mua bán tạo thế các loại cây sinh vật cảnh.

Hiện nay nhà vườn chúng tôi đang có nhu cầu bán một số cây Sanh tại vườn, dưới đây là mẫu một số cây, chi tiết mời bạn click vào đây để xem
* BẢNG BÁO GIÁ CÂY CẢNH *

1

Sanh dáng Long quá hải


Mã Số : 101

Giá: 400.000.000 đ

Mr Long - 0984.214.9782

Sanh dáng Song thụ


Mã Số : 106

Giá: 200.000.000 đ

Mr Long - 0984.214.9783


Sanh Nam điền cổ


Mã Số : 111

Giá: 100.000.000 đ

Mr Long - 0984.214.978
4...

Cây Đại dáng nghênh phong


Mã Số : 137

Giá:
30.000.000 đ

Mr Long - 0984.214.9785.

Sanh song thụ

Mã Số : 134

Giá: 200.000.000 đ


Mr Long - 0984.214.978
6

Sanh trực Huyền


Mã Số : 102

Giá: Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

7


Sanh Trực


Mã Số : 103

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978
8
Sanh dáng Lão


Mã Số : 104

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

9

Sanh 5....


Mã Số : 105

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.97810
Sanh dáng Huyền


Mã Số : 107

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978
 

Last edited:
#3
Bán - Rất nhiều cây Sanh cổ đẹp !

chúc mừng chủ nhân của những cây già

Cảm ơn Bác !

Up up up tiếp nào!

Đã thêm rất nhiều cây trong vườn nhà lên cho các Bác chọn nhé!

--------

11

Sanh dáng Long cuốn thủy


Mã Số : 108

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978
12

Sanh Long thăng


Mã Số : 109

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

13.

Sanh dáng Làng


Mã Số : 110

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

14.

Sanh Dáng Lão


Mã Số : 112

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


15.

Sanh dáng Long thăng

Mã Số : 113

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

16.

Sanh Cổ

Mã Số : 114
Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


17

Sanh cổ dáng siêu

Mã Số : 115

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

18..

Sanh dáng Làng

Mã Số : 116
Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

19...

Sanh Bạt phong hồi đầu


Mã Số : 117

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


20...

Sanh bạt phong hồi đầu


Mã Số : 118
Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


21...

Sanh dáng Làng


Mã Số : 119
Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

22...

Sanh dáng Long phá


Mã Số : 120

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

23

Sanh dáng Long cổ


Mã Số : 121

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


24

Sanh cổ


Mã Số : 122

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


25


Sanh Trực


Mã Số : 123

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


26
Sanh dáng Làng


Mã Số : 124

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

27

Cây Lộc vừng Mẫu Tử


Mã Số : 125

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


28

Cây Lộc Vừng dáng Lão


Mã Số : 126

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


29
Sanh Mini


Mã Số : 127

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


30

Sanh dáng Bạt phong hồi đầu


Mã Số : 128

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

31


Cây Gạo dáng Lão Mai

Mã Số : 129

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

32.

Cây Lộc Vừng


Mã Số : 130

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

33

Cây Đa


Mã Số : 131

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978
34.

Cây Chân Chim phu thê


Mã Số : 132

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978

35.

Cây Ổi dáng thác đổ

Mã Số : 133

Giá:
Thỏa thuận


Mr Long - 0984.214.978
36

Sanh trực liên chi

Mã Số : 135

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978


37..

Sanh dáng Lão

Mã Số : 136

Giá:
Thỏa thuận

Mr Long - 0984.214.978
 
Last edited:
Top