bán cây sanh đẹp

  • Thread starter tapdoan12g
  • Ngày gửi
T

tapdoan12g

Guest
#1
liên hệ: mr huy. sdt01298948886
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg109.imageshack.us%2Fimg109%2F5373%2F2011adsc00398.jpg&hash=f421306dba699a840c55569d6df5bfbf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg845.imageshack.us%2Fimg845%2F7426%2F2011adsc00393.jpg&hash=fab9b37f9f64bd8c48babd0f9f7df440

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg151.imageshack.us%2Fimg151%2F985%2F2011adsc00390.jpg&hash=5004006d8c92d0f2065050dd9d5d9ba4

cây này bán với giá thỏa thuận.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg641.imageshack.us%2Fimg641%2F4783%2F2011adsc00128copy.jpg&hash=c622cf26f3435704fef9e33caed83409

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg822.imageshack.us%2Fimg822%2F3036%2F2011adsc00146copy.jpg&hash=9eda968354db05d34772611a2eb01faf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg846.imageshack.us%2Fimg846%2F4333%2F2011adsc00150copy.jpg&hash=94f6af2546d26656f6021bd1d978752d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg846.imageshack.us%2Fimg846%2F4333%2F2011adsc00150copy.jpg&hash=94f6af2546d26656f6021bd1d978752d

bán với giá 200 nghìn đến 500 nghìn. mua từ 10 cây trở lên với giá 200 nghìn
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg716.imageshack.us%2Fimg716%2F3356%2F2011adsc00298copy.jpg&hash=60f7d6aa4c5d3c00efd7cc2df76b2023

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg709.imageshack.us%2Fimg709%2F1897%2F2011adsc00309copy.jpg&hash=d1ee4145183c38b27976cd836d0ee563

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F9729%2F2011adsc00318copy.jpg&hash=ee1ed4bbb3b2ff7970a3863286c8385c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg831.imageshack.us%2Fimg831%2F2374%2F2011adsc00351copy.jpg&hash=997e2d832e27337f37f2d7eea17aea40

bán với giá từ 3-5 triệu, từ 10 cây trở lên là giá 3 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg36.imageshack.us%2Fimg36%2F2087%2F2011adsc00155.jpg&hash=cdf8d6570f28e8e69c39c1be548991f7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F2580%2F2011adsc00156.jpg&hash=c58d1875ccb2ab60c5d13257f4208cbb

bán với giá 15 triệu
 

Đối tácTop