BÁN CÂY SANH LÂU NĂM - LỚN - DÁNG ĐẸP

  • Thread starter mrquanhoang
  • Ngày gửi
M

mrquanhoang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: QUAN
- Địa chỉ: HA NOI
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: gshquan@gmail.com
================================

<h6>CH&Agrave;O C&Aacute;C BẠN.</h6><p>HIỆN NH&Agrave; T&Ocirc;I ĐANG C&Oacute; C&Acirc;Y SANH RẤT ĐẸP V&Agrave; LỚN.</p><p>DO ĐẤT NH&Agrave; CHẬT M&Agrave; C&Acirc;Y SANH TO RẤT NHANH + T&Aacute;N RỘNG N&Ecirc;N NH&Agrave; T&Ocirc;I C&Oacute; NHU CẦU MUỐN B&Aacute;N.</p><p>HIỆN T&Ocirc;I ĐANG Ở H&Agrave; NỘI CITY.</p><p>NH&Agrave; T&Ocirc;I TH&Igrave; Ở NGHỆ AN N&Ecirc;N C&Aacute; NH&Acirc;N DOANH NGHIỆP C&Oacute; NHU CẦU MUỐN MUA TH&Igrave; LI&Ecirc;N HỆ VỚI T&Ocirc;I QUA SỐ 0942661288 HOẶC MAIL: mrquanhoang@yahoo.com</p><p>M&Igrave;NH KH&Ocirc;NG BOS ĐƯỢC ẢNH CỦA C&Acirc;Y N&Ecirc;N AI C&Oacute; NHU CẦU TH&Igrave; PM M&Igrave;NH SẼ SEND CỦA C&Acirc;Y NGAY. THANKS V&Igrave; Đ&Atilde; ĐỌC TIN. <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop