Bán cây sanh, mã số 005

#1
Hiện tại có cây sanh mã số 005 cần bán, ai có nhu cầu xin liên hệ.

Giá 35 triệu. Giá mua tại Hương Sơn, Hà Tĩnh - chưa tính công vận chuyển.

Nguyễn Trí Hiển

Điện thoại: 0912268046

Mail: nguyentrihien@gmail.com

 

#2
Bán cây sanh, mã số 006

Hiện tại có cây sanh mã số 006 cần bán, ai có nhu cầu xin liên hệ.

Giá 45 triệu. Giá mua tại Hương Sơn, Hà Tĩnh - chưa tính công vận chuyển.

Nguyễn Trí Hiển

Điện thoại: 0912268046

Mail: nguyentrihien@gmail.com 
#3
Bán cây sanh, mã số 007

Hiện tại có cây sanh mã số 007 cần bán, ai có nhu cầu xin liên hệ.

Giá 80 triệu. Giá mua tại Hương Sơn, Hà Tĩnh - chưa tính công vận chuyển.

Nguyễn Trí Hiển

Điện thoại: 0912268046

Mail: nguyentrihien@gmail.com


 
#4
Bán cây sanh, mã số 008

Hiện tại có cây sanh mã số 008 cần bán, ai có nhu cầu xin liên hệ.

Giá 180 triệu. Giá mua tại Hương Sơn, Hà Tĩnh - chưa tính công vận chuyển.

Nguyễn Trí Hiển

Điện thoại: 0912268046

Mail: nguyentrihien@gmail.com 
Top