Bán cây sanh tại Nghệ An

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay t&ocirc;i đang cần b&aacute;n 16 cay sanh chậu khoảng tren15 năm, c&oacute; c&acirc;y l&ecirc;n đến hơn 20 năm. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo số điện thoại: 0982992857<br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Văn B&iacute;nh<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Diễn Ch&acirc;u -Nghệ An.<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0982992857 - Fax: <br /><strong>- email: </strong><br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/66986-Ban-cay-sanh-tai-Nghe-An#ixzz3Tk41Ayt7">http://agriviet.com/home/threads/66986-Ban-cay-sanh-tai-Nghe-An#ixzz3Tk41Ayt7</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Bính
- Địa chỉ: Diễn Châu -Nghệ An.
- Điện thoại: 0982992857 - Fax:
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx