BÁN CÂY SƯA GIỐNG LÕI ĐỎ

#1
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)

Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0916 668 679 Mr Hải.Sưa đỏ chân lá mọc cách so le, sưa trắng chân lá đối xứng

 

Last edited:
#2
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.


Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0916 668 679 Mr Hải.


Sưa đỏ chân lá mọc cách so le, sưa trắng chân lá đối xứng
 
Last edited:
#3
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.
 
Last edited:
#4
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.


Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0916 668 679 Hải.


 
Last edited:
#5
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.


Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0916 668 679 Hải.
 
Last edited:
#6
Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.


Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0916 668 679 Hải.
[DOUBLEPOST=1435887181,1349316199][/DOUBLEPOST]Bán Cây Sưa Giống Lõi Đỏ

Biên Hòa Đồng Nai:
Bán giống cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.
Đảm bảo sưa đỏ 100%. Là giống cây có giá trị nhất, đang được thu mua.
Loại 1: Cây cao 0.7-1.0m giá 15.000-20.000/1cây.(Hình)
Loại 2: Cây có đường kính 2 -3cm, cao 3-4m giá 120.000-150.000/1 cây.(Trên 2 năm tuổi thích hợp trồng công trình hoặc muốn rút ngắn thời gian thu hoạch)
Các bác mua cây loại 1 từ 100 – 200 cây, cây loại 2 từ 50 cây trở lên vui lòng gọi để có giá tốt. Giao hàng tận nơi trong tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.
 

namseopro

Lữ khách
#7
chuyển về tới bình định được không nhỉ ?