BÁN CÂY SƯA MẦM (cây Sưa mạ)

langanhke

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: langanhke
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com hoặc langanhke@gmail.com
================================

<p><font size="3"><strong><u>Xin th&ocirc;ng b&aacute;o !</u></strong></font></p><p><font size="3"><strong>Hiện nay vườn ươm gia đ&igrave;nh t&ocirc;i&nbsp;đang c&oacute; số lượng lớn c&acirc;y Sưa mầm (c&acirc;y Sưa mạ) c&acirc;y cao 5-7cm c&oacute; từ 3-4 l&aacute; mầm,c&acirc;y xanh,khỏe mạnh,kh&ocirc;ng s&acirc;u bệnh. Tỷ lệ sống v&agrave; sinh trưởng tốt khi cấy v&agrave;o bầu đạt 100%, c&acirc;y đang&nbsp;những ng&agrave;y tuổi rất th&iacute;ch hợp&nbsp;để cấy v&agrave;o bầu.</strong></font></p><p><font size="3"><strong>Xin th&ocirc;ng b&aacute;o tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,c&aacute;c nh&agrave; vườn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu về c&acirc;y giống Sưa,hạt Sưa,C&acirc;y mầm v&agrave; c&aacute;c c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp qu&yacute; kh&aacute;c như Cẩm Lai,G&otilde; Đỏ,Kim Giao, L&aacute;t,Sanh,Hải Đường....h&atilde;y vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số m&aacute;y 0984 635 735 Mr Kế hoặc xin mời về&nbsp;địa chỉ ghi tr&ecirc;n.</strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>Xin cảm ơn !</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p>
 

Top