BÁN CÂY THUỐC NAM

  • Thread starter thuocnam1150
  • Ngày gửi
T

thuocnam1150

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;-B&Aacute;N C&Acirc;Y HUYẾT R&Ocirc;NG(NHỰA C&Acirc;Y CHẶT RA NHƯ M&Aacute;U CHẢY)</p><p>&nbsp; - B&Aacute;N RỄ C&Acirc;Y KHỖ QUA</p><p>&nbsp; &nbsp;- B&Aacute;N RỂ C&Acirc;Y NHẦU, TR&Aacute;I NH&Agrave;U KH&Ocirc;</p><p>&nbsp; -B&Aacute;N C&Acirc; NH&Acirc;N TRẦN</p><p>&nbsp; &nbsp;-B&Aacute;N RỂ TRANH</p><p>&nbsp; - B&Aacute;N C&Acirc;Y D&Acirc;U TẦM ĂN, B&Aacute;N TẰM GỞI C&Acirc;Y D&Acirc;U</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; -B&Aacute;N C&Acirc;Y M&Acirc;T NH&Acirc;N</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;-B&Aacute;N CAY GIANG XAY</p><p>&nbsp; -B&Aacute;N CAY CHO ĐE</p><p>SỨ&nbsp;- C&Acirc;Y MU&Ocirc;NG TR&Acirc;U.MU&Ocirc;NG SƯC L&Aacute;T</p><p>&nbsp;-B&Aacute;N TR&Aacute;I CHU&Ocirc;T HỘT PHƠI KH&Ocirc;</p><p>&nbsp;</p><p><font color="#000099" face="Arial" size="4">&nbsp; -b&aacute;n &nbsp;c&acirc;y nhang ng&atilde;i cứu<br /></font><font size="4" style="color: #000099; font-family: Arial; background-color: #f5f5f5"><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/04/25/68/NHANG1_1303749668.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/04/25/68/42-17681504_1303749600.jpg" /></font><br /><font color="#000099" face="Arial" size="4">&nbsp;- b&aacute;n r&ecirc; c&acirc;y nhầu, tr&aacute;i nhầu kh&ocirc;</font></p><p>&nbsp;DIA CHI: TH&Ocirc;N PH&Ocirc;NG &Acirc;P XA NINH XU&Acirc;N HUY&Ecirc;N NINH H&Ograve;A TỈNH KH&Aacute;NH &nbsp;H&Ograve;A</p><p>&nbsp;GĂP CHỊ HA`</p><p>&nbsp;DIEN THOAI:0169.541.55.84 HA`</p><p>&nbsp; - NGOẢI RA CON` B&Aacute;N THUỐC THEO Y&Ecirc;U CẦU ĐƠN ĐẰT H&Agrave;NG</p><p>&nbsp;- B&Aacute;N THUỐC TRỊ ĐAU NHỨT CH&Acirc;N TAY, ĐAU THẦN KINH TỌA , ĐAU C&Ocirc;T SỐNG LƯNG</p><p>&nbsp;- BAN THUỐC TRỊ SỎI THẬN</p><p>&nbsp;- TRI TIỂU ĐƯỜNG</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le hoang binh
- Địa chỉ: van thach ninh xuan ninh hoa khanh hoa
- Điện thoại: 0169.541.5584 - Fax: 0169.541.5584
- email: thuocnam1155@yahoo.com.vn
 

T

thuocnam1150

Guest
#3
trị đau cột sống và thần kinh toạ

Thuốc đau cột sống và đau thần kinh tọa dùng như thế nào hả bác??
- Đau thân kinh toạ , dau cột sống ban ngay` uống thuốc thang 20.000vnd/thang kết hợp ban đêm trước khi ngũ uống thuốc rượu.(100.000vnd/1xị rượu).Mỗi tối trước khi ngũ uống 2 nắp chai trà xanh không độ .Nữa lít uống được 15 ngày
- Nếu là bệnh gai cột sống thì phai dùng thuốc đắp ngoài ngay cột sống nữa
- Thời gian uống thuôc và trị bệnh phai kiên cữ chuyện phòng the, bia rượu cà phê và ăn đồ ăn nong' như tiêu ớt chĩ ăn ít thôi
-uống nữa tháng la thấy bệnh giãm nhiều nhưng bệnh lâu năm uống phãi từ 3 đến 4 tháng mới dứt hẵng kô tái phát
- Bạn đã chữa nhiều nơi mà hay tái phát do bạn không uông thuốc liên tục trong thới gian dài. bạn thấy không đau nữa là ngưng uống,hoặc hay quan hệ trai gai' hoăc không kiên cữ rượu bia luc đang uống thuốc
-Chuc bạn mong chóng lành bệnh dù ban uống thuôc ai nên nhớ kiên cữ như minh nói là ok thôi không vấn đề gì khó đâu.