Bán cây vú sữa ở q9

  • Thread starter stanley9227
  • Ngày gửi
S

stanley9227

Lữ khách
#1
Hiên giờ tôi có một số thân cây vú sữa to có thể dùng để ghép lan... cần thanh lý
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd0.upanh.com%2Fb1.s2.d4%2Fc57de5ae4af2768fbca592688ccb931b_36476170.img1734.jpg&hash=d26a4b9a42264145dce8ccc7d86dd98e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd7.upanh.com%2Fb6.s19.d2%2F62fef592d8920fa6ed0f5e322c5434c0_36476177.img1737.jpg&hash=a867c11577aa72f51fc8b0f22976f48b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd4.upanh.com%2Fb6.s3.d1%2Fa479be589a6f04e33f0b4d3a45ef1cb7_36476184.img1738.jpg&hash=2f3f9b8f0f5b03ec50a271f43c415cf8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd0.upanh.com%2Fb6.s1.d2%2Ffa27ac44850ecabedaf7f0f74f22a6c3_36476190.img1739.jpg&hash=a3d77c79874547ac5e28713294122fe8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd5.upanh.com%2Fb2.s4.d1%2Ff4635eb039c017cdb1a983280f1c3c81_36476195.img1740.jpg&hash=bae73c9cf24c995d1deb4db35b93c810

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd0.upanh.com%2Fb4.s1.d2%2Fc45691668bfe5941844312cd586ae752_36476200.img1741.jpg&hash=66c111c771e257aacf0fe7683073c1a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnd5.upanh.com%2Fb1.s13.d5%2F8c999e81d807b3cdca72ce3e959b6962_36476205.img1742.jpg&hash=3dc2db581d4ddd72baf17bca618343e0


ai có nhu cầu xinh liên hệ
đ/c: 75/b ấp cầu ông tán p.long bình q.9
SDT: 0907855270
 

Đối tácTop