Ban cay

  • Thread starter minu2011
  • Ngày gửi
M

minu2011

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 53/5 Tran Hung Dao
- Tel, Fax: ::: FaX 832544
- email: inangiang@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman">- Ảnh C&acirc;y Khế cổ thụ;<br /></font><font face="Times New Roman">- Ho&agrave;nh 180 cm. Cao 3m 20.<br /></font><font face="Times New Roman">- Bộ đế đẹp.<br /></font><font face="Times New Roman">- B&aacute;n : gi&aacute; thỏa thuận.<br /></font><font face="Times New Roman">- Li&ecirc;n hệ ĐT : 0918755332.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;<img height="640" src="http://ca8.upanh.com/16.127.20450265.vlp0/dscn1345.jpg" width="480" border="0" /></font></p><font face="Times New Roman">- Ảnh C&acirc;y Sanh đẹp;<br /></font><font face="Times New Roman">- Ho&agrave;nh 320 cm, cao 3m 50.<br /></font><font face="Times New Roman">- M&acirc;m rể&nbsp; tr&ograve;n đều v&agrave; đẹp.<br /></font><font face="Times New Roman">- B&aacute;n : gi&aacute; thỏa thuận.<br /></font><p><font face="Times New Roman">- Li&ecirc;n hệ ĐT: 0918755332.</font></p><font face="Times New Roman"><img height="640" src="http://ca7.upanh.com/16.127.20450264.jxf0/dscn1324.jpg" width="480" border="0" /><br /></font>
 

Top