Bán chào mào Bình Định chơi cội đẹp, giá tốt đây.

  • Thread starter lehuylife
  • Ngày gửi
L

lehuylife

Guest
#1
<p>Nh&agrave; nhiều chim n&ecirc;n cần b&aacute;n gấp em n&agrave;y để nhường chỗ cho em b&ocirc;ng sắp v&agrave;o. Đặc điểm: chim bổi 2 m&ugrave;a, chơi cầu lăng xăng, c&uacute;p cầu chữ C, đu&ocirc;i xếp 1 cộng,&nbsp; d&aacute;ng phom d&agrave;i chim, m&agrave;o l&acirc;n, sổ bọng d&agrave;i v&agrave; thanh, check to. Gi&aacute; tr&ecirc;n 2 trieu mới b&aacute;n. Li&ecirc;n hệ: Mr. Huy - Tp.HCM dthoai: 01666317427<br />Vui l&ograve;ng xem clip: <br />Clip1 mới quay chiều tối ng&agrave;y 04/07/2012: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3XmVIMy-Puk">http://www.youtube.com/watch?v=3XmVIMy-Puk</a><br />Clip 2: Ch&uacute; b&ecirc;n tay phải sau lồng tr&ograve;n: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xSCmWg0X0IA&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=xSCmWg0X0IA&amp;feature=related</a><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Huy
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Điện thoại: 01666317427 - Fax:
- email: lehuylife@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx