bán chào mào tại hà nội giá thanh lý

  • Thread starter letaipan
  • Ngày gửi
L

letaipan

Guest
<span style="font-size: x-large">m&igrave;nh cần thanh l&yacute; 4 con ch&agrave;o m&agrave;o Bắc đ&atilde; được 10 th&aacute;ng lồng.</span> <p><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: x-large">_2con họng b&ograve; to,m&uacute;a đẹp,giọng chu&ocirc;ng gi&aacute; 2tr</span></span></p> <p><span style="font-size: x-large">_1 con m&igrave;nh hạt th&oacute;c,m&agrave;o d&agrave;i,mau mỏ gi&aacute; 1,5tr</span></p> <p><span style="font-size: x-large">_1 con chiến,giọng kh&eacute;t,gi&aacute; 1,5tr</span></p> <p><span style="font-size: x-large">cả 4 đều chiến h&oacute;t tốt!,l&ecirc;n 6 &acirc;m b&igrave;nh thường,chim được tuyển chọn lỹ lưỡng,m&agrave;o yếm đẹp,l&ocirc;ng l&aacute; đầy đủ ko ch&uacute;t x&acirc;y xước.</span></p> <p><span style="font-size: x-large">ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: 0167.543.5510</span></p> <p><span style="font-size: x-large">địa chỉ: gần trường đại học thương mại- H&agrave; Nội<br /></span></p> <p><span style="font-size: x-large">_khi đi vui l&ograve;ng mang chim theo để &aacute;p lồng nghe đấu h&oacute;t! </span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: taipan
- Địa chỉ: gan truong dai hoc thuong mai- Ha Noi
- Điện thoại: 01675435510 - Fax:
- email:
 

Quảng cáo

Top