Bán Chim Bồ Câu Giống Các Loại

  • Thread starter Phạm Văn Tuân
  • Ngày gửi
P

Phạm Văn Tuân

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><u><span style="font-size: 25pt; color: red">CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG BI&Ecirc;N H&Ograve;A ĐN</span></u></strong><strong><span style="font-size: 25pt" /></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u giống với nhiều năm kinh nghiệm&nbsp;chăn nu&ocirc;i. Chim Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại: chim ta, chim Ph&aacute;p, chim g&agrave; Ph&aacute;p, g&agrave; Mỹ v&agrave; cung cấp giống chim Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại cho thị trường; tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">V&agrave; nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm đầu ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng 100%.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">* Gi&aacute; lồng kẽm 2.2 li 1m x 50 x 50 gi&aacute; 240,000 đ/l&ograve;ng 2 &ocirc;. Tặng ổ đẻ.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">* Gi&aacute; lồng gỗ 1m<sup>2</sup> - 8 &ocirc; 2 tầng gi&aacute; 700,000 đ/ l&ograve;ng. Tặng ổ đẻ.<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo đảm cung cấp chim chất lượng v&agrave; đ&uacute;ng gi&aacute; cả, thời gian giao h&agrave;ng nhanh gọn.<br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: fuchsia">- Nhận cung cấp chim thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn với số lượng lớn, gi&aacute; sỉ: 40,000 đ/ con.</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt" /></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Gi&aacute; tham khảo chim giống:<br /> - Chim giống 1.5 &ndash; 2 th&aacute;ng tuổi: 200,000 đ/ đ&ocirc;i<br /> - Chim từ 2.5 &ndash; 3&nbsp; th&aacute;ngtuổi:250,000đ/đ&ocirc;i</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim từ 4.5 &ndash; 6 th&aacute;ng tuổi: 350,000 đ/ đ&ocirc;i</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim bố mẹ đang đẻ 1-2 lứa: 450,000 đ/ đ&ocirc;i</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Gi&aacute; tham khảo tr&ecirc;n đều l&agrave; chim Ph&aacute;p &amp; gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn đặt h&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim g&agrave; Ph&aacute;p gi&aacute;: 500,000 đ/ cặp </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim g&agrave; Mỹ gi&aacute;: 700,000 đ/ cặp </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Qu&yacute; b&agrave; con c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua chim giống, chim thịt; xin li&ecirc;n hệ . &nbsp;anh Tuấn T&acirc;n Phong . Bi&ecirc;n H&ograve;a Đồng Nai. &nbsp;SĐT li&ecirc;n hệ: 0909444837. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Địa chỉ trang &nbsp;&nbsp;&nbsp;Website: test.easyvn.com/phamvantuan</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Xin Ch&acirc;n Th&agrave;nh Cảm Ơn Qu&yacute; B&agrave; Con C&ugrave;ng C&aacute;c Anh Chị Đ&atilde; Gh&eacute; Thăm.</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Tuấn
- Địa chỉ: Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai
- Điện thoại: 0909444837 - Fax:
- email: phamvantuan_1973@yahoo.com
 

P

Phạm Văn Tuân

Guest
#2
Bán Chim Bồ Câu Giống Biên Hòa Đồng Nai

BÁN CHIM BỒ CÂU GIỐNG
ĐT.liên hệ: 0909444837 gặp A.Tuấn

Nhà mình chuyên nuôi và cung cấp chim bồ câu giống với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi. Chim Bồ Câu các loại: chim ta lai Pháp , chim Pháp, chim gà Pháp, gà Mỹ và cung cấp giống chim Bồ Câu các loại cho thị trường; tư vấn miễn phí cách chăn nuôi, làm chuồng trại cho khách hàng.
* Và nhận bao tiêu sản phẩm đầu ra cho khách hàng 100%.
* Nhận cung cấp lồng nuôi & vòi nước uống công nghiệp tiện dụng số lượng lớn giá sỉ.
Giá lẻ, kẽm 2.2 li 1m x 50 x 50 giá 180.000đ/ lòng 2 ô. Tặng ổ đẻ.
Chúng tôi bảo đảm cung cấp chim chất lượng và đúng giá cả, thời gian giao hàng nhanh gọn.
* Nhận cung cấp chim thương phẩm cho các nhà hàng khách sạn với số lượng lớn, giá sỉ: 40,000 đ/ con.
* Giá tham khảo chim giống:
- Chim giống 1.5 – 2 tháng tuổi: 250,000 đ/ cặp
- Chim từ 2.5 – 3 thángtuổi:350,000đ/ cặp

- Chim từ 4 – 5 tháng tuổi: 500,000 đ/ cặp
- Chim bố mẹ đang đẻ 1-2 lứa: 550,000 đ/ cặp
Giá tham khảo trên đều là chim Pháp & giá trên có thể thay đổi theo thời điểm và theo số lượng đơn đặt hàng.
* Chim bố mẹ ta lai pháp 350.000 đ cặp đang đẻ từ 1-3 lứa
- Chim gà Pháp 1.5-2 tháng tuổi giá: 500,000 đ/ cặp
- Chim gà Mỹ 1.5-2 tháng tuổi giá: 700.000 – 800.000 đ/ cặp
Quý bà con cùng các anh chị em nào có nhu cầu mua chim giống, chim thịt; xin liên hệ . anh Tuấn Tân Phong . Biên Hòa Đồng Nai.
Xin Chân Thành Cảm Ơn Quý Bà Con Cùng Các Anh Chị Đã Ghé Thăm & Ủng Hộ Chúng Tôi Trong Thời Gian Qua.

[video=youtube_share;TMh178VarLw]http://youtu.be/TMh178VarLw[/video].
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-jXm0rs1dP-A%2FT6KFN4uFpTI%2FAAAAAAAAKDI%2FiuLFP8gTwIw%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0044.jpg&hash=14256fa209cb0bb0ec25aab18b9c5cfe
 
bocaugiakiem

bocaugiakiem

Lữ khách
#3
Chúc mừng trang trại Bác Pham Thanh Tuan ở Biên Hòa ĐN
Chúc Bác mua may bán đắt nhé

Tôi cũng có 2 trang trại nuôi bồ câu giống Pháp né

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="colspan: 2"]TRẠI BỒ CÂU
TUẤN PHƯƠNG
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VPGD: 51 Lê Văn Phan, Q.Tân Phú, TP.HCM
Liên hệ: Anh Tuấn ĐT: 0909327607
Email: bocaugiakiem@yahoo.com
[/TD]
[TD]Trang Trại 1: Tel: 061.3766091
16/1 Bạch Lâm, Xã Gia Tân 2, H. Thống Nhất, ĐN
Trang Trại 2: Tel: 061.3777904
112A/1 Bạch Lâm, Gia Tân 2, H. Thống Nhất, ĐN[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


-Cung cấp Bồ câu ra ràng
-Cung cấp Bồ câu giống Hà Lan và Pháp
-Tư vấn kỹ thuật nuôi, xây dựng chuồng trại
-Cung cấp chuồng nuôi, máng ăn
-Thu mua bồ câu ra ràng tại các hộ chăn nuôi


Trại Bồ Câu Tuấn Phương tọa lạc tại địa chỉ Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai, là khu vực trung tâm kinh tế của Huyện Thống Nhất (Gần Ngã 3 Dầu Giây)

Trại Bồ Câu Tuấn Phương hiện đang có 2 trang trại, và cung cấp chim bồ câu ra ràng với số lượng lớn và ổn định cho 1 số nhà hàng ở Biên Hòa và TP. HCM

Trang trại chúng tôi cũng cung cấp chim Bồ Câu giống Pháp với cam kết về chất lượng tốt nhất, giá ưu đãi và vận chuyển tận nơi khách hàng yêu cầu.

Hiện tại Trại Bồ Câu Tuấn Phương đã đặt văn phòng giao dịch tại địa chỉ 51 Lê Văn Phan, Quận Tân Phú, TP. HCM, đây là nơi tập kết chim bồ câu từ trang trại về TP.HCM, sau đó sẽ chuyển đến các nhà hàng, quán ăn, rất thuận tiện để giao dịch với các khách hàng ở TP.HCM.

Cám ơn Quý khách hàng đã ủng hộ Trại Bồ Câu Tuấn Phương trong 2 năm qua.
Khách hàng mới có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-eFmWIla-fuc%2FT5ayUdBaHeI%2FAAAAAAAAJCo%2FQWm2rv9HKGs%2FAgriviet.Com-CIMG3523.JPG&hash=671ace9fb69156881e2c9dcff7f062b1proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-gAVfZR0St4g%2FT5ax_VawnWI%2FAAAAAAAAJCg%2F5w4AAcnQ7xA%2FAgriviet.Com-CIMG3525.JPG&hash=fdd05c7cf2be720b921213ca694ce6cfproxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-3-ZG0CwJJkw%2FT5ayf0U516I%2FAAAAAAAAJCw%2F32FghLTQgjM%2FAgriviet.Com-CIMG3519.JPG&hash=57fdd6b3a9682e49659dd68defa417e3


 
TamCuChi

TamCuChi

Lữ khách
#4
anh Tuấn Tân Phong cho mình xin vài tấm ảnh chim bồ câu Gà Pháp 1.5-3 tháng tuổi được không anh
 

Đối tác


Top