Bán chim Bồ câu Giống Pháp, Hà Lan, Nhật.....

  • Thread starter vuhanh82
  • Ngày gửi
V

vuhanh82

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vũ văn Hạnh
- Địa chỉ: Đa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0975 921 336
- email: hanhvuvan82@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font color="#ff0000">Hiện nay m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i chim c&acirc;u đang l&agrave; một trong những m&ocirc; h&igrave;nh đem lại hiệu quả kinh tế cao, với những ưu thế như đầu tư &iacute;t, kỹ thuật nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi cao ......Do đ&oacute; đ&acirc;y l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế kh&aacute; l&yacute; tưởng cho n&ocirc;ng d&acirc;n cả nước. Từ sự hấp dẫn của m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; k&eacute;o theo h&agrave;ng loạt c&aacute;c nh&agrave; cung cấp chim giống k&eacute;m chất lượng (thật giả lẫn lộn giữa c&aacute;c loại chim giống).</font></p><p><font color="#ff0000">V&igrave; thế để lựa chọn được nh&agrave; cung cấp giống c&oacute; chất lượng để b&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;n chim c&acirc;u l&agrave; rất kh&oacute; khăn. H&Atilde;Y GỌI CHO T&Ocirc;I ĐỂ C&Oacute; ĐƯỢC SỰ ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG.</font></p><p><font color="#ff0000">ĐT: 0975 921 336 Vũ Văn Hạnh</font></p><p><font color="#ff0000">Y&ecirc;n Đ&ocirc;ng - Đa Lộc - Hậu Lộc - Thanh H&oacute;a</font></p><p><font color="#ff0000">Email: </font><a href="mailto:hanhvuvan82@gmail.com"><font color="#ff0000">hanhvuvan82@gmail.com</font></a></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><img width="370" class="image_tag" id="3250605" alt="tamtay.vn - photo - chim" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/3/8/11/329200/4d75b5bb_359b61cc_chim-bo-cau-bi-bo-tu-1.jpg" border="0" /></p><p align="center"><font color="#ff0000" /></p>
 

HienBeo

Nhanong.Com
#2
Lời chào mua rất ấn tượng nhưng bác ghi chữ màu đen dể nhìn hơn :)
 

DatPhuSa

Nông dân xứ dừa
#3
1 con bồ câu mà bạn tạo 2 Topic coi chừng bị la :D

tui cũng là người mê chim.... bồ câu
tiện đây cho tui hỏi bạn HienBeo và những bạn đang nuôi bồ câu :

số tiền đầu tư ban đầu :
1. giá 1 cặp bồ câu giống x 100 cặp = ?
2. giá 1 ô chuồng X 100 ô = ?
3. giá 1 ký thức ăn cho chim hiện nay? chổ tui là 10.000 đồng/1kg
3.chi phi thuốvc men?
4. nuôi bao lâu thì có thể bán chim non và chim giống?

vậy với 100 cặp chim thì cần thời gian bao lâu mình mới thu hồi vốn ?
xin cám ơn trước