Bán Chim Bồ Câu Pháp Giống Phú Yên

  • Thread starter luongcongtho
  • Ngày gửi
L

luongcongtho

Guest
#1
<p>Trại Bồ c&acirc;u AN Ho&agrave; Chuy&ecirc;n Cung Cấp chim Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p Giống VN1&nbsp;c&aacute;c loại b&agrave; con c&oacute; y&ecirc;u cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ .</p><p>Lưu &Yacute; <font size="2">.<font style="background-color: #ffffff">trại ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thu mua hoặc b&aacute;n c&aacute;c loại bồ c&acirc;u lai c&aacute;c loại</font></font></p><p>Địa chỉ trang web trại bồ c&acirc;u AN HO&Agrave;&nbsp;:https://sites.google.com/site/traibocauphapanhoa</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ kinh nghiệm cho b&agrave; con</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Công Thơ
- Địa chỉ: đông hoà - phú yên
- Điện thoại: 0918115942 - Fax:
- email: luongcongtho8@gmail.com
 

Đối tácTop