Bán Bán chim bô câu pháp và lồng nuôi công nghiệp

#1
BÁN CHIM BÔ CÂU PHÁP VÀ LỒNG NUÔI CÔNG NGHIỆP

ĐC: xóm nội – khánh lợi – Yên Khánh – Ninh Binh
ĐT:0979.775.311


Chúng tôi cung cấp chim giống vơí mọi lưá tuổi Và Lồng nuôi công nghiêp
Tư vấn cho ngươi nuôi đạt hiệu qủa cao nhất
Sau đây minh ghi một số giá cho moi ngươì tham khảo:

Lông nuôi cn: thép mạ kẽm 2.4li 50*50*1m Nặng 4.7kg Bao gồm hai máng ăn một máng uống . giá :180k
Chim giống 1.5 tháng :170k/1đôi
Chim giống 2 đến 2.5 tháng tuôi: 200k/1đôi
Chim 3 đến 4 tháng tư 250 đến 300k /1đôi
Chim đẻ :370 đến 400k/1đôi
Giá trên có thể thay đổi theo tưng thơi điêmr
 

nguoinhaque85

Nhà nông nghiệp dư
#2
BÁN CHIM BÔ CÂU PHÁP VÀ LỒNG NUÔI CÔNG NGHIỆP

ĐC: xóm nội – khánh lợi – Yên Khánh – Ninh Binh
ĐT:0979.775.311


Chúng tôi cung cấp chim giống vơí mọi lưá tuổi Và Lồng nuôi công nghiêp
Tư vấn cho ngươi nuôi đạt hiệu qủa cao nhất
Sau đây minh ghi một số giá cho moi ngươì tham khảo:

Lông nuôi cn: thép mạ kẽm 2.4li 50*50*1m Nặng 4.7kg Bao gồm hai máng ăn một máng uống . giá :180k
Chim giống 1.5 tháng :170k/1đôi
Chim giống 2 đến 2.5 tháng tuôi: 200k/1đôi
Chim 3 đến 4 tháng tư 250 đến 300k /1đôi
Chim đẻ :370 đến 400k/1đôi
Giá trên có thể thay đổi theo tưng thơi điêmr
đối thủ của đình khiêm ở khánh an đây ...