ban chim bo cau phap

  • Thread starter vietran84
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vietran84

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vietran84
- Địa chỉ: vụ bản-nam dịnh
- Tel, Fax: 01255578999::: FaX
- email: khong co
================================

v&igrave; c&ocirc;ng việc n&ecirc;n cần nhượng lại to&agrave;n bộ trại nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p voi gi&aacute; rẻ. Gồm 110 d&ocirc;i chim bố mẹ v&agrave; 40 doi chim trưởng th&agrave;nh.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop