bán chim bồ câu pháp

  • Thread starter Viet_tran
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Viet_tran

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Viet_tran
- Địa chỉ: nam dinh
- Tel, Fax: 01255578999 ::: FaX
- email:
================================

<p>cần b&aacute;n 150 đ&ocirc;i chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p đang đẻ?</p><p>400k/đ&ocirc;i (bao gồm cả truồng nu&ocirc;i)</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx