BAN CHIM BO CAU PHAP

  • Thread starter trinhdat
  • Ngày gửi
trinhdat

trinhdat

Lữ khách
#1
<p>I GIO MINH CAN MAU KHOANG 10 DOI CHIM BO &nbsp; CAU PHAP &nbsp; LAOI 2 THANH TU&Ocirc;I &nbsp;HOI &nbsp;BAY GIO KHOANG BAO TIEN MOT DOI VAY &nbsp;CAC BAK , CO AI BIET THI &nbsp; CHI GIUP MJMNH NHE , XIN TRAN TRONG CAM ON</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trinh tat dat
- Địa chỉ: yen lam yen dinh thah hoa
- Điện thoại: 0979 - Fax:
- email: 751899
 

Đối tácTop