bán chim bồ câu ta, pháp giá tốt

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="3"></font></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="3"><strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: red">b&aacute;n chim bồ c&acirc;u c&aacute;c loại.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: black"></span></strong></font></p><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="3"><strong> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: #555555">*cung cấp bồ c&acirc;u giống bồ c&acirc;u thịt, bồ c&acirc;u giống gi&aacute; tốt.<br /> gi&aacute;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: #555555">bồ c&acirc;u thịt<br /> bồ c&acirc;u ta: 150.000vnd/1 cặp&gt;trọng lượng 250gam/1 con&gt;300gam<br /> bồ c&acirc;u ph&aacute;p : 200.000vnd/1cap&gt;trong lượng 400gam/1con&gt;450gam<br /> <br /> bồ c&acirc;u giống<br /> bồ c&acirc;u giống ta đ&atilde; biết mổ : 180.000vnd/1 cặp&nbsp;<br /> bồ c&acirc;u giống ph&aacute;p đ&atilde; biết mổ: 300.000vnd/1 cặp&nbsp;<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: #555555">bồ c&acirc;u giống ta đ&atilde; đẻ: 400.000 vnđ/cặp<br /> bồ c&acirc;u giống ph&aacute;p đ&atilde; đẻ: 500.000vnđ/ cặp&gt;&gt;gi&aacute; c&oacute; thẻ giảm tuỳ theo số lượng&nbsp;<br /> <br /> Gi&aacute; thu mua bồ c&acirc;u c&aacute;c loại vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trưc tiếp, v&igrave; gi&aacute; c&oacute; thể thay đổi theo thị trường&nbsp;thời điểm</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; color: black"></span></p></strong></font><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: từ liêm - hà nội
- Tel, Fax: 0983 992 018
- email: ifone.trunghoa@gmail.com