Bán chim cảnh-Càng Long Trà Vinh

bich.le70

Lữ khách
#1
Muốn chia bớt vài cặp chim cảnh cho a/e nào cần, giá hữu nghị:
-Bò câu gà Mỹ, màu nâu, giống tốt
-Chim công má vàng
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx