bán chim chào mào bông 70%

#1
<p>b&aacute;n chim ch&agrave;o m&agrave;o b&ocirc;ng 70%. b&ocirc;ng từ đầu đến phao c&acirc;u</p><p>li&ecirc;n hệ: 0944444064 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan xuân anh
- Địa chỉ: nuôn mê thuột
- Điện thoại: 0944444064 - Fax: 0973523073
- email: malikelnxuananh_clb@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx