báN CHIM GÕ KIẾN - QUÁ ĐẸP

tuanbk06

Lữ khách
#1
<a href="http://www.flickr.com/photos/78103139@N05/6850145084/" title="134 của TUANBK06, trên Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7184/6850145084_d6fd327fed.jpg" width="500" height="375" alt="134"></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/78103139@N05/6850143910/" title="132 của TUANBK06, trên Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7218/6850143910_bd470ca530.jpg" width="500" height="375" alt="132"></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/78103139@N05/6996268175/" title="131 của TUANBK06, trên Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6050/6996268175_9738dac49b.jpg" width="500" height="375" alt="131"></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/78103139@N05/6850142588/" title="128 của TUANBK06, trên Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6049/6850142588_3bafd3d7b3.jpg" width="375" height="500" alt="128"></a>
<a href="http://www.flickr.com/photos/78103139@N05/6850141796/" title="126 của TUANBK06, trên Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6035/6850141796_a0426b856c.jpg" width="500" height="375" alt="126"></a>
CHIM ĂN TRỨNG KIẾN VÀ SÂU RẤT KHỎE, CHIM MỚI BẮT TỪ RỪNG VỀ, CÒN ĐANG NHÁT NHƯNG ĐẸP LONG LANH.
GIÁ BÁN 3 TRIẸU/3 CON ( 1TRỐNG + 2 MÁI)
LIÊN HỆ: 0937.023.087
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx