bán chim hồng hoàng (phượng hoàng đất )

  • Thread starter conghadangha
  • Ngày gửi
C

conghadangha

Guest
#1
t&ocirc;i c&oacute; con hồng ho&agrave;ng đ&atilde; thuộc kh&ocirc; rất đẹp cần b&aacute;n gi&aacute; b&aacute;n 7tr/con ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0984894080 gặp H&agrave; hoặc email <a href="mailto:namlun12000@yahoo.com">namlun12000@yahoo.com</a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công hà
- Địa chỉ: bù đăng bình phước
- Điện thoại: 0984894080 - Fax:
- email: namlun12000@yahoo.com
 

Đối tácTop