Bán chim than con và lồng giá sinh viên

  • Thread starter chiphong_1990
  • Ngày gửi
C

chiphong_1990

Guest
#1
tình hình là mình dang k?t ti?n nên c?n bán l?ng a chim con.ko nhao l?n nhak.móng d? nhak.hình e nó::69:
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC3.upanh.com%2F27.822.35100062.iuR0%2Fdsc00593.jpg&hash=6237e39e2e9758184f3fa6670b1bdaa8

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC2.upanh.com%2F27.822.35100051.XBk0%2Fdsc00591.jpg&hash=c794ba4d458f2551eb66227b5eef73ec

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC9.upanh.com%2F27.822.35100038.5Bl0%2Fdsc00598.jpg&hash=1b06cacf33cf0d363605c7110458db48

dt:01223036214 mình tên Van
dia chi:cau hiep ân duờng Phạm Thế hiển
giá:800k no fix nhak:43_002:
Minh làm an dàng hoàng:13_002:
 

Đối tácTop