bán chim trĩ đỏ khoang cổ trắng

  • Thread starter songlinh
  • Ngày gửi
S

songlinh

Guest
#1
<p>M&igrave;nh đang cần b&aacute;n 30 em trĩ đỏ khoang cổ trắng, ae n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0982.259765 gặp L&acirc;n (not sms), chim đ&atilde; ch&iacute;ch ngừa đầy đủ khoảng 5-6 th&aacute;ng tuổi. Hoan ngh&ecirc;nh ae n&agrave;o c&oacute; thiện &yacute; giao dịch.</p><p>Ae n&agrave;o c&oacute; gh&eacute; qua xin vui l&ograve;ng up hộ</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên song linh
- Địa chỉ: lam đong
- Điện thoại: 0982.259765 - Fax: 0919.259765
- email: songlinh7880@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx