Bán chim trĩ đỏ, trĩ xanh (F1) tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Gần tượng đài Võ Thị Sáu)

#1
Giá bán chim Trĩ Đỏ khoang cổ trắng, chim Trĩ xanh F 1 (Trĩ đen)

(Liên hệ Minh Trung: DD 0907.747.999; 01639.75.74.74; 0994216039)

(Gần Tượng đài Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)Chim Trĩ đỏ khoang cổ trắng

Chim trĩ xanh F1 (Trĩ đen)

Độ tuổi

Giá bán (vnđ ) (10/10/2017)

Giá bán (vnđ ) (10/10/2017)

Trứng thương phẩm

6 ngàn /quả


Trứng có trống

9.500 đồng / quả

20.000 đồng / quả

Mới nở

20 ngàn /con

35 ngàn /con

1 tuần tuổi

30 ngàn /con

45 ngàn /con

2 tuần tuổi

40 ngàn /con

55 ngàn /con

3 tuần tuổi

50 ngàn /con

65 ngàn /con

4 tuần tuổi

60 ngàn / con

75 ngàn / con

5 tuần tuổi

75 ngàn / con

90 ngàn / con

6 tuần tuổi

90 ngàn / con

110 ngàn / con

7 tuần tuổi

105 ngàn / con

130 ngàn / con

8 tuần tuổi

120 ngàn / con

150 ngàn / con

9 tuần tuổi

135 ngàn / con

175 ngàn / con

10 tuần tuổi

150 ngàn / con

200 ngàn / con

11 tuần tuổi

165 ngàn / con

225 ngàn / con

12 tuần tuổi

180 ngàn / con

250 ngàn / con

13 tuần tuổi

210 ngàn / con

280 ngàn / con

14 tuần tuổi

240 ngàn / con

300 ngàn / con

15 tuần tuổi

260 ngàn / con

320 ngàn / con

16 tuần tuổi

280 ngàn /con

350 ngàn /con

17 tuần tuổi

290 ngàn /con

380 ngàn / con

18 tuần tuổi

300 ngàn /con

410 ngàn / con

19 tuần tuổi

310 ngàn /con

430 ngàn / con

20 tuần tuổi

350 ngàn /con

500 ngàn /con

Chim hậu bị

500 ngàn / con

1 triệu / con

Trĩ thịt

Giá 250 ngàn/kg

Giá 300 ngàn/kg

Trĩ thịt


Số lượng

50 con

100 con

Giá

235

ngàn/kg

225

ngàn/kg