Bán chim trĩ đỏ & trĩ xanh tại Vũng Tàu

viethanh1216

Lữ khách
#1
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 12 ngàn/quả, 25 ngàn/quả
Mới nở: 25 ngàn/con, 50 ngàn/con
1 tuần tuổi: 40 ngàn/con, 80 ngàn/con
2 tuần tuổi: 60 ngàn/con, 120 ngàn/con
3 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 150 ngàn/con
1 tháng tuổi: 90 ngàn/con, 180 ngàn/con
2 tháng tuổi: 150 ngàn/con, 320 ngàn/con
3 tháng tuổi: 230 ngàn/con, 420 ngàn/con
4 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 530 ngàn/con
5 tháng tuổi: 360 ngàn/con, 630 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,1 triệu / cặp, 1,5 triệu / cặp
 

#2
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 12 ngàn/quả, 25 ngàn/quả
Mới nở: 25 ngàn/con, 50 ngàn/con
1 tuần tuổi: 40 ngàn/con, 80 ngàn/con
2 tuần tuổi: 60 ngàn/con, 120 ngàn/con
3 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 150 ngàn/con
1 tháng tuổi: 90 ngàn/con, 180 ngàn/con
2 tháng tuổi: 150 ngàn/con, 320 ngàn/con
3 tháng tuổi: 230 ngàn/con, 420 ngàn/con
4 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 530 ngàn/con
5 tháng tuổi: 360 ngàn/con, 630 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,1 triệu / cặp, 1,5 triệu / cặp
up!!!