Bán chim trĩ đỏ & trĩ xanh

viethanh1216

Lữ khách
#1
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 16 ngàn/quả, 35 ngàn/quả
Mới nở: 30 ngàn/con, 70 ngàn/con
1 tuần tuổi: 50 ngàn/con, 90 ngàn/con
2 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 140 ngàn/con
3 tuần tuổi: 90 ngàn/con, 170 ngàn/con
1 tháng tuổi: 120 ngàn/con, 210 ngàn/con
2 tháng tuổi: 210 ngàn/con, 360 ngàn/con
3 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 470 ngàn/con
4 tháng tuổi: 380 ngàn/con, 630 ngàn/con
5 tháng tuổi: 480 ngàn/con, 800 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,2 triệu / cặp, 1,7 triệu / cặp
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 16 ngàn/quả, 35 ngàn/quả
Mới nở: 30 ngàn/con, 70 ngàn/con
1 tuần tuổi: 50 ngàn/con, 90 ngàn/con
2 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 140 ngàn/con
3 tuần tuổi: 90 ngàn/con, 170 ngàn/con
1 tháng tuổi: 120 ngàn/con, 210 ngàn/con
2 tháng tuổi: 210 ngàn/con, 360 ngàn/con
3 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 470 ngàn/con
4 tháng tuổi: 380 ngàn/con, 630 ngàn/con
5 tháng tuổi: 480 ngàn/con, 800 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,2 triệu / cặp, 1,7 triệu / cặp
 

#2
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 16 ngàn/quả, 35 ngàn/quả
Mới nở: 30 ngàn/con, 70 ngàn/con
1 tuần tuổi: 50 ngàn/con, 90 ngàn/con
2 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 140 ngàn/con
3 tuần tuổi: 90 ngàn/con, 170 ngàn/con
1 tháng tuổi: 120 ngàn/con, 210 ngàn/con
2 tháng tuổi: 210 ngàn/con, 360 ngàn/con
3 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 470 ngàn/con
4 tháng tuổi: 380 ngàn/con, 630 ngàn/con
5 tháng tuổi: 480 ngàn/con, 800 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,2 triệu / cặp, 1,7 triệu / cặp
Giá bán chim trĩ đỏ & xanh tại trang trại VIỆT HẠNH
(Liên hệ A.Việt Ðt: 0913947311)
(Ðịa chỉ: Gần nhà thờ Phước Thành, số nhà:1216/38/2 Ðường 30/4, P.12, VT)
Ðộ tuổi/ Giá bán trĩ đỏ (VNÐ) Giá bán trĩ xanh (VNÐ)
Trứng: 16 ngàn/quả, 35 ngàn/quả
Mới nở: 30 ngàn/con, 70 ngàn/con
1 tuần tuổi: 50 ngàn/con, 90 ngàn/con
2 tuần tuổi: 70 ngàn/con, 140 ngàn/con
3 tuần tuổi: 90 ngàn/con, 170 ngàn/con
1 tháng tuổi: 120 ngàn/con, 210 ngàn/con
2 tháng tuổi: 210 ngàn/con, 360 ngàn/con
3 tháng tuổi: 290 ngàn/con, 470 ngàn/con
4 tháng tuổi: 380 ngàn/con, 630 ngàn/con
5 tháng tuổi: 480 ngàn/con, 800 ngàn/con
Chim hậu bị: 1,2 triệu / cặp, 1,7 triệu / cặp
up