BÁN CHIM TRĨ ĐỒNG NAI

  • Thread starter conganh_207
  • Ngày gửi
conganh_207

conganh_207

Thành viên mới
#1
Kính chào bà con cô bác anh chị
Trại chúng tôi chuyên cung cấp con giống chim trĩ đỏ giống ,thịt số lượng lớn cho quý vị có nhu cầu chuyễn đổi mô hình chăn nuôi ,và thịt thương phẩm cho nhà hàng .hợp tác lâu dài số lượng lớn , thiện nay trại chim trĩ chúng tôi đã có chim con mùa này ,ai có nhu cầu xin liên hệ SĐT 0925532676 goi đễ có giá tốt nhất Địa Chỉ xuân lôc Đồng nai ,mô hình trại nuôi hiện đại,bán chim trĩ Bãy Màu Đỏ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTuUDSjQ.jpg&hash=5b27eec4a85c43238a2f72e82dfbc32f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fnj583YA.jpg&hash=d29d2fcc08c5574608e666eb09e8e935
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FAgkLtCO.jpg&hash=04e648d377e073f825448ec632647236
giá
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmSIwns6.jpg&hash=50f41b926bf196a76bfab7b5e7dfa7b5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FqDpL26S.jpg&hash=893e03d5bb1088678824ac6e1c86a186
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FuGdgDoW.jpg&hash=36702c2179230db3ad7f6badf2f36751
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FV95Wnc8.jpg&hash=dcd710ab9553b03b2638f88079a76e2a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTWdnSf7.jpg&hash=d6971b2f7bebb683d2a08b1ad7e4e305
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FljrNgTG.jpg&hash=56f727af74135cf2c79bde4b53d2e506
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fp0KRVt4.jpg&hash=795b9c3146556777224c2df96ab4694e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FxIB7TdC.jpg&hash=eddf2d9596780917ff05acc7b0096dd8

:Cuamay:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Ffw6bNFm.jpg&hash=6414df3cb4fbb53750f3e563018d724c
 

Đối tácTop