Bán chim trĩ tại Hưng Yên

  • Thread starter vatnuoimoi
  • Ngày gửi
V

vatnuoimoi

Lữ khách
#1
<p align="center"><font size="5">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con! </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hiện tại gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đang nu&ocirc;i v&agrave; nh&acirc;n giống Chim trĩ đỏ khoang cổ số lượng lớn, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ai c&oacute; nhu cầu&nbsp; chăn nu&ocirc;i - thăm quan m&ocirc; h&igrave;nh xin mời tới trang trại Hưng Thịnh th&ocirc;n Bắc K&ecirc;nh Cầu - Đồng&nbsp; Than - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n;</font></font></p><p><font size="3">ĐT Anh Tĩnh :0986240715;01275177881; </font><font size="3">Gia đ&igrave;nh săn l&ograve;ng hướng dẫn kỹ&nbsp; thuật, cung cấp t&agrave;i liệu gi&uacute;p b&agrave; con&nbsp; chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng.</font><br /></p> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Tĩnh
- Địa chỉ: Kênh Cầu - Đồng Than - Yên Mỹ - Hưng Yên
- Điện thoại: 0986240715 - Fax: 01275177881
- email: tinh.marketing@gmail.com
 

Đối tácTop