Bán chim trĩ - tê tê - cá sấu - cheo cheo

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: Thôn miếu gỗ - xã ngọc thanh - thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: ::: FaX 02116516368 - 0974004686 - 0912746619
- email:
================================

<p><strong><font size="3">CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde;: CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">B&Aacute;N CHIM TRĨ - T&Ecirc; T&Ecirc; - C&Aacute; SẤU - CHEO CHEO</font></strong></p><p><strong><font size="3">CƠ SỞ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CAM KẾT C&Oacute; GIẤY PH&Eacute;P CHĂN NU&Ocirc;I ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; </font></strong></p><p><strong><font size="3">LI&Ecirc;N HỆ: ANH MINH </font></strong></p><p><strong><font size="3">Th&ocirc;n miếu gỗ - x&atilde; ngọc thanh - thị x&atilde; ph&uacute;c y&ecirc;n - tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">ĐT :02116516368 - 0974004686 - 0912746619</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop