Bán chim trĩ thương phẩm, chim giống, nhím giống

  • Thread starter thanhtq79
  • Ngày gửi
T

thanhtq79

Guest
#1
<strong>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /></strong>Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i (<strong><em>thieugiatrang.com</em></strong>) đang cung cấp ra thị trường c&aacute;c loại <strong>chim trĩ giống từ 1-4 th&aacute;ng&nbsp;tuổi</strong>, <strong>chim trĩ thương phẩm</strong>, <strong>nh&iacute;m giống</strong> c&aacute;c loại. Đặc biệt trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp <strong>chim trĩ thịt</strong> cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn theo c&aacute;c hợp đồng đặt h&agrave;ng. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn v&agrave; hướng dẫn đầy đủ nhất về kỹ thuật, được cung cấp đầy đủ c&aacute;c giấy tờ cần thiết cho việc vận chuyển v&agrave; chăn nu&ocirc;i. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với đại diện của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &Ocirc;ng Thiều Ngọc Mi&ecirc;n (mobile: 0913398408; Tell: 03513.838.183). Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /><br />&nbsp;
<br />
<br />
<br />


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thieugiatrang.com
- Địa chỉ: Yên Bảo - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
- Điện thoại: 0913.398.408 - Fax: 03513.838.183
- email: thieuquangthanh@gmail.com